GIAN HÀNG NÔNG NGHIỆP

Gian hàng nông nghiệp là nơi trưng bày, giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp và vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp của các tổ chức, cá nhân chưa có điều kiện thành lập website quảng bá.

Công ty TNHH TM&DV Nông nghiệp Việt Thương sẽ hỗ trợ miễn phí cho các doanh nghiệp, cá nhân (gọi chung là đơn vị) có nhu cầu quảng bá sản phẩm và dịch vụ trong thời gian 1 năm kể từ ngày đăng ký.

Để đăng ký tham gia trưng bày sản phẩm trên website nongnghieppro.com, quý đơn vị vui lòng cung cấp thông tin bên dưới và tham khảo Điều khoản đăng ký tại đây