Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cảnh – Phương pháp trồng hoa (Việt Chương, Lâm Thị Mỹ Phương)

Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cảnh – Phương pháp trồng hoa (Việt Chương, Lâm Thị Mỹ Phương)

Trình xem trước tài liệu:


Download miễn phí: (đã tải : lần)


Sưu tầm và biên soạn: VIỆT CHƯƠNG – LÂM THỊ MỸ PHƯƠNG
NHÀ XUẤT BẢN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, Năm 2001

Nội dung:

Kỹ thuật trồng hoa Mai
Kỹ thuật trồng hoa Anh Đào
Kỹ thuật trồng hoa Cúc
Kỹ thuật trồng hoa Vạn Thọ
Kỹ thuật trồng hoa Huệ
Kỹ thuật trồng hoa Hồng
Kỹ thuật trồng hoa Giấy
Kỹ thuật trồng hoa Glaieul

[Tải về máy để xem đầy đủ]

Gửi phản hồi